1. Licytacja organizowana jest przez Telewizję Kablową "Bart-Sat" - Stowarzyszenie w Bartoszycach.
  2. Całkowity dochód z licytacji przeznaczony i wpłacony będzie na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
  3. Licytacja odbywać się bedzię w niedzielę, 8 stycznia 2012r. od godz. 15:00 przy fontannie na Placu Konstytucji 3 Maja. Licytacja będzie transmitowana na antenie TVK BART-SAT "na żywo".
  4. Licytować będzie można telefoniczne (telefony do studia: 89 762-62-62, 89 674-70-00) na zasadach określonych przez organizatora (tj. przy pierwszym zgłoszeniu telefonicznym należy podać swoje dane osobowe i numer telefonu celem weryfikacji).
  5. Przedmiotem licytacji są przedmioty prezentowane na stronie http://www.wosp.bartsat.pl oraz w czasie trwania programu "na żywo".
  6. Licytacja dotyczy pojedynczych sztuk przedmiotów chyba, że organizator wyraźnie zaznaczy, że jest inaczej.
  7. Odbiór przedmiotów odbywać się będzie w trakcie trwania programu "na żywo" i godzinę po jego zakończeniu oraz w dniu następnym, tj. 9 stycznia w godz. 10:00 - 18:00.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w zasadach oraz w wystawianych przedmiotach.
  9. Wzięcie udziału w licytacji oznacza zaakceptowanie zasad licytacji.